Vlaggen bedrukken: het interactieve marketingmiddel van de moderne tijd

Vlaggen bedrukken: het interactieve marketingmiddel van de moderne tijd

Vlaggen bedrukken: het interactieve marketingmiddel van de moderne tijd

De vlag kennen wij tegenwoordig met name als een symbool van nationale eensgezindheid. Dat betekent trouwens niet dat de vlag altijd ‘het’ symbool is van een land. Nederland kent bijvoorbeeld ook de leeuw als symbool; andere landen hebben helemaal geen symbool. Toch heeft elk land een vlag, om verbondenheid te creëren binnen een groep, om de waarden van een land uit te stralen, maar ook om actief te communiceren en te beïnvloeden. De vlag is multifunctioneler dan je denkt, ook in deze tijd. Daar gaat dit blog over.

 

Waar werden vlaggen voor gebruikt?

In de klassieke oudheid werden vlaggen, naast bijvoorbeeld lichtfakkels, gebruikt om signalen door te geven. In oorlogstijd konden zo signalen vanuit het front naar huis worden gestuurd. Bijvoorbeeld: als een oorlog of veldslag honderden kilometers verderop gewonnen was, werden vlaggen gehesen, die over een afstand te zien waren, waar weer dezelfde vlag gehesen werd, tot het signaal uiteindelijk het thuisfront bereikte. Zo kon men toch belangrijke signalen doorgeven. De vlag was dus een direct communicatiemiddel. De witte vlag (overgave), de gele vlag (gevaarlijk zwemmen) en de rode vlag (verboden te zwemmen) zijn voorbeelden van communicatiekleuren die we nu nog kennen.

In de Middeleeuwen kregen vlaggen pas een beetje de betekenis die ze vandaag de dag hebben. De vlaggen werden bedrukt met de symbolen van groepen mensen. Dit was nodig in oorlogstijd, omdat zich steeds meer groepen mengden in veldslagen, waardoor deze overzichtelijker werden. De koers van een groepering in een veldslag werd met de vlag aangegeven, waar de militairen zich achter schaarden. Zo kreeg de vlag langzaamaan steeds meer betekenis. De Nederlandse vlag is een van de oudsten ter wereld en ontstond tijdens de 80-jarige oorlog; een tijd waarin verbondenheid in een verdeeld land hard nodig was. Onze driekleur is dus van daadwerkelijke betekenis geweest in onze geschiedenis en veel meer dan 'gewoon een symbool'

 

Vlaggen en banieren voor bedrijven

Nieuwe vlaggen en symbolen worden nauwelijks meer op een nationaal of overheidsniveau ontwikkeld, maar alles waar mensen verbonden zijn, zal op een gegeven moment behoefte bestaan aan symboliek van verbondenheid. Waar vlaggen vroeger alleen nog werden gebruikt door grotere organisaties, die zich dit meenden te kunnen permitteren, worden vlaggen en banieren door steeds meer kleinere organisaties gebruikt. Als vlaggen alleen zouden worden gebruikt voor de goede sier, of om de welvaart van de organisatie uit te drukken, dan zouden weinig bedrijven serieus in vlaggen investeren. Tegenwoordig wordt nieuwe symboliek niet meer zozeer ontworpen om landen, streken en of partijen aan te geven, maar wordt het vooral in het bedrijfsleven actief toegepast. Niet alleen als een zeer sterk gebleken marketing- en promotiemiddel, maar ook als een manier om de opinie over een organisatie psychisch-onbewust positief te beïnvloeden.

 

Missie

In de afgelopen decennia heeft zich een revolutie voltrokken in het denken over begrippen als ‘marketing’ en ‘promotie’. Succesvolle organisaties die producten leveren aan klanten of bedrijven, stemmen hun hele organisatie zorgvuldig af op de vraag welke typen mensen, bedrijven of marktsegmenten zij wil bedienen. Het is van belang dat de organisatie deze doelgroepen aanspreekt en daarom wordt het in toenemende mate van belang om een marktgerichte ‘missie’ te formuleren. Bedrijven moeten namelijk goed weten wie hun klanten zijn en wat zij belangrijk vinden. Met die waarden moeten zij aansluiting vinden; ook in hun uitstraling.

Visie

Veel organisaties, maar ook verenigingen, investeren dus aanvankelijk heel veel tijd in het formuleren van hun ‘organisatievisie’. In een organisatievisie staat welomschreven hoe deze kijkt naar de buitenwereld en dan met name naar de klantgroepen die ze bedienen. Ook staat erin omschreven in welke specifieke klantbehoefte zij willen voorzien. Is overkoepelende visie eenmaal uitgestippeld, dan volgt het formuleren van een ‘mission statement’, die actief formuleert welke doelen de organisatie in de omgeving op de korte en langere termijn wil organiseren. Daarbij richt men zich dus niet alleen op het product, maar ook op de gehele omgeving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) vormt tegenwoordig een belangrijke pijler voor veel organisaties: de onderneming moet niet alleen bijdragen aan goede producten of diensten, maar ook de omgeving en mensen. Het gebruiken van een vlag, is vaak een welgekozen strategie die een mission statement ondersteunt.

 

De vlag als ultiem en multifunctioneel promotiemiddel

Een maximaal marketing effect behalen

Uiteindelijk mondt het formuleren van een visie en een mission statement uit in een duidelijke profilering van de organisatie in haar branche(s). In het logo, maar ook in commercials, dagbladen en andere promotiematerialen komen de kernwaarden van de organisatie steeds weer terug, die een voorkeur moet ontwikkelen bij de klantengroep die zij willen bedienen. Uit marketingonderzoek is inmiddels gebleken dat dergelijke klantgerichte marketingstrategieën daadwerkelijk beter werken dan simpelweg de ‘activiteit’ uitdragen waar je je als organisatie mee bezig houdt.

 

Een onbewust positieve attitude ontwikkelen bij vele mensen

Vlaggen en banieren worden zo vaak gebruikt dat ze niet meer bijzonder of per se uniek zijn in het straatbeeld. Als wijzelf een bedrijventerrein oprijden of we rijden erlangs, zien we immers regelmatig de organisatievlag. We letten er niet meer zo op. Een ‘best kept secret’ is dat dat nu juist een belangrijk voordeel is, als het om populariteit kweken gaat. Dagelijks doen we zoveel visuele indrukken op, dat weinig bewust onthouden wordt. Sommige dingen nemen we zelfs niet bewust waar, maar ze worden wel door de hersenen opgepikt en verwerkt. Wat blijkt uit jarenlang psychologisch onderzoek? Als je een bepaald logo of merk een aantal keer onbewust hebt gezien (zo snel dat je niet meer weet dat je het ooit gezien hebt) en je ziet het voor de eerste keer ‘bewust’, dan heb je daar meer positieve gevoelens bij dan iets waar je brein nog nooit bewust of onbewust aan is blootgesteld. Een voorwaarde voor dit bekende ‘mere exposure’ effect, is dat de waarneming onbewust moet plaatsvinden. In die zin kan vlaggen bedrukken of vlaggen laten bedrukken dus een uitstekende strategie zijn die mensen zowel een bewust marketingniveau beïnvloeden als op een onbewust psychologisch niveau. Niet voor niets investeren zoveel bedrijven vlaggen bedrukken.

 

De vlag als actief communicatiemiddel

Vlaggen bedrukken of vlaggen laten bedrukken is een activiteit die veel organisaties inmiddels toepassen in het kader van het bovenstaande, omdat het een uitstekend middel is om de kernwaarden van de organisatie op het bedrijventerrein duidelijk uit te stralen. De reden is ook dat het bij de simpele uitstraling van vlaggen bedrukt niet per se ophoudt. Behalve dat je met bedrukte vlaggen of banieren je missie en kernwaarden optimaal kunt uitstralen, kun je er ook mee communiceren. Vlaggen worden ook vandaag de dag nog altijd als een actief communicatiemiddel gebruikt. Denk daarbij aan de vlaggen halfstok hangen wanneer er sprake is van een rouwdag. De organisatie kan door middel van de vlaggenetiquette in sommige gevallen naar buiten toe laten zien hoe de stemming binnen is, in lijn met de kernwaarden van hun organisatie. Vlaggen zijn interactief.

 

Vrijwilligersorganisaties en hobbyverenigingen

Uiteraard is vlaggen bedrukken niet alleen weggelegd voor de strategische marketing. Ook vrijwilligersorganisaties en hobbyverenigingen kunnen het mooi vinden om hun verbondenheid te bezegelen met een bedrukte vlag. Immers hebben ook vrijwilligersorganisaties vaak hun eigen waarden, die zij naar buiten toe willen uitdragen.

 

Geïnteresseerd geworden?

Er bestaan uiteraard talloze vormen van vlaggen, formaten, ontwerpen en zelfs materialen. Dit betekent ook dat er heel veel keuze bestaat, die de nodige keuzestress kan opleveren. Wij kunnen u hierin uiteraard adviseren. Bent u geïnteresseerd geraakt in bedrukte vlaggen en/of bedrukte banieren, schroom niet om contact met ons op te nemen.

Reacties

Wees de eerste om te reageren...

Laat een reactie achter
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.