Provincies

Alle Nederlandse provincies hebben een eigen vlag. De traditie om als provincie een eigen vlag vast te laten stellen door Provinciale Staten ontstond rond de jaren 50. Veel provincies hadden al een eigen vlag, maar deze had geen officiële status. In 1938, ter gelegenheid van het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, presenteerden de toen elf Nederlandse provincies zich met een eigen provincievlag.

Meer informatie
 

Eigen symboliek

Iedere provincievlag heeft zijn eigen symboliek. Het is goed te zien aan de vlaggen dat de ontwerpers hebben nagedacht over het karakter en de geschiedenis van de provincies. Dit komt vervolgens terug in de kleuren en aftekening van de vlag. Zo kan het natuurlijk niet anders dan dat de vlag van Zeeland de strijd van de inwoners van deze provincie tegen het water symboliseert. De vlag van de provincie Drenthe herinnert aan de bisschoppen die het daar enkele eeuwen geleden voor het zeggen hadden. Zo heeft iedere vlag zijn eigen specifieke kenmerken. Sommige provincies zijn erg trots op hun vlag, er zijn ook provincies waar dit besef minder sterk leeft. Friesland, van oudsher al een van de provincies die de eigen identiteit sterk uitdraagt, loopt voorop met het promoten van de eigen vlag. De blauwwitte vlag met de rode blaadjes van provincie Friesland kom je overal tegen.

Kleuren en maten officieel vastgelegd

Wie mocht denken dat het niet zo nauw komt met de kleuren van een provincievlag vergist zich. Van alle provincievlaggen zijn de kleuren en de maten van de aftekening officieel vastgelegd. Vlaggen van provincies moeten hier formeel aan voldoen als het om officiele exemplaren gaat. Voor kleine vlaggetjes voor bij voorbeeld een sportevenement geldt dit uiteraard niet. Maar onze klanten die vlaggen bestellen bij de Vlaggen Unie krijgen vanzelfsprekend het officiële exemplaar in de voorgeschreven maatverhouding. Ook de kleuren worden op het doek gezet volgens de vastgestelde kleurencodes. Rood is niet zomaar rood, blauw is niet zomaar blauw.

Een vlag van uw provincie bestellen?

Bent u een trotse inwoner van Noord-Brabant, Overijssel, Flevoland of een andere provincie? Dan kunt u dit prima kenbaar maken door het uitsteken van de eigen provincievlag. U kunt de vlag bestellen via de website van Vlaggen Unie. Wij leveren vlaggen van uitstekende kwaliteit die uiteraard voldoen aan de voorschriften zoals vastgelegd in de officiële besluiten van de provincies. De vlaggen gaan vele jaren mee ook als u de vlag regelmatig uitsteekt.